DE ORGANISATIE

DOELSTELLING

Het museum wil de belangstelling voor en de kennis over de 19de-eeuwse schilder Paul Tetar van Elven, als typische representant van de academieschilderkunst, vergroten en zijn unieke woonhuis met inboedel als cultureel erfgoed in stand houden. Belangrijk is om het museum mee te laten groeien met de ontwikkelingen van de tijd, inclusief de daarbij behorende nieuwe media, maar ook de authenticiteit van het museum te behouden. Cruciaal daarbij is hoe een steeds vernieuwend publiek op termijn geboeid kan worden. Zeker in een museum als Paul Tetar van Elven, dat door zijn vaste opstelling bijzonder boeiend, maar ook statisch is.

Beleidsplan

De doelstelling van het museum is te verwezenlijken door het uitvoeren van de volgende taken:

  • Het beheren en behouden van de in het museum aanwezige collecties.
  • Het onderhouden van het pand; het verantwoord presenteren van de collectie in de stijlkamers en de tentoonstellingsruimten.
  • Het zoveel mogelijk presenteren van de objecten in hun historische en/of kunsthistorische samenhang.

MEDEWERKERS

Directeur

Alexandra Oostdijk (parttime).

Vrijwilligers

Het museum kan alleen open zijn voor het publiek dank zij de medewerking van ca. 50 vrijwilligers. De vrijwilligers begeleiden bezoekers, beheren de museumwinkel en hebben zitting in diverse commissies, zoals Behoud & Beheer en Publiciteit. Ook het bestuur bestaat uit vrijwilligers.

Bestuur

Fred Eckhardt, voorzitter
John Aarssen, penningmeester
Carin Kraal–van der Leeuw, secretaris
Henk den Boer, lid
Do van Eys, lid.

 

WORD VRIJWILLIGER!

Er is altijd behoefte aan nieuwe vrijwilligers. Als u zich hebt aangemeld wordt u eerst ingewerkt, waarna u wordt ingezet op de door u gewenste wijze.
Aanmelden kan telefonisch (015 212 4206) of via de mail (tetar@hetnet.nl).

STEUN ONS

ANBI

Het museum heeft de ANBI status, wat betekent dat uw donaties in principe aftrekbaar zijn voor de belasting. Bovendien zijn we culturele ANBI, wat betekent dat u uw donatie met 25% mag verhogen voor de belastingaftrek. Voor zakelijke donaties is dat 50%.

Donateur

Donateurs (vrienden) steunen het werk van ons museum met een jaarlijks bedrag van minimaal € 25,-. Zowel particuliere als zakelijke donatie is mogelijk.

Periodiek schenken

Wilt u ons structureel steunen én fiscaal voordeel behalen, dan kunt u denken aan Periodiek schenken. Dat houdt in dat u zich vastlegt om 5 jaar lang elk jaar een bedrag van minimaal € 100,- te schenken. U kunt jaarlijks het gehele bedrag + 25% aftrekken. Wij maken de benodigde formulieren graag met u in orde: mail de penningmeester, de heer J. Aarssen: joamast@gmail.com Het spreekt vanzelf dat wij deze mogelijkheid van harte aanbevelen: voor u én voor het museum een voordeel.

Nalaten

Een mogelijkheid die wij ook graag onder uw aandacht brengen: benoem het museum voor een bepaald bedrag als begunstigde in uw testament. Zie verder: www.notaris.nl. Paul Tetar van Elven benoemde destijds Delft als begunstigde van zijn nalatenschap (huis en inboedel): zo ontstond begin vorige eeuw ons museum.