DE ORGANISATIE

DOELSTELLING

De Stichting Museum Paul Tetar van Elven wil de belangstelling voor en de kennis over de 19de-eeuwse schilder Paul Tetar van Elven, als typische representant van de academieschilderkunst, vergroten en zijn unieke woonhuis met inboedel als cultureel erfgoed in stand houden. Belangrijk is om het museum mee te laten groeien met de ontwikkelingen van de tijd, inclusief de daarbij behorende nieuwe media, maar ook de authenticiteit van het museum te behouden. Cruciaal daarbij is hoe een steeds vernieuwend publiek op termijn geboeid kan worden. Zeker in een museum als Paul Tetar van Elven, dat door zijn vaste opstelling bijzonder boeiend, maar ook statisch is.BELEIDSPLAN


De doelstelling van het museum is te verwezenlijken door het uitvoeren van de volgende taken:

  • Het beheren en behouden van de in het museum aanwezige collecties.
  • Het onderhouden van het pand; het verantwoord presenteren van de collectie in de stijlkamers en de tentoonstellingsruimten.
  • Het zoveel mogelijk presenteren van de objecten in hun historische en/of kunsthistorische samenhang.JAARVERSLAGEN


MEDEWERKERS

Directeur

Alexandra Oostdijk (parttime).


Vrijwilligers

Het museum kan alleen open zijn voor het publiek dank zij de medewerking van ca. 50 vrijwilligers. De vrijwilligers begeleiden bezoekers, beheren de museumwinkel en hebben zitting in diverse commissies, zoals Behoud & Beheer en Publiciteit. Ook het bestuur bestaat uit vrijwilligers.


Bestuur

De bestuursleden worden niet beloond. Gemaakte onkomsten door de bestuursleden worden vergoed.


Léonore Heemskerk, voorzitter

Sandy Manuel, (aspirant) secretaris 

Peter Willems, penningmeester.

WORD VRIJWILLIGER!


Er is altijd behoefte aan nieuwe vrijwilligers. Als u zich hebt aangemeld wordt u eerst ingewerkt, waarna u wordt ingezet op de door u gewenste wijze.
Aanmelden kan telefonisch (015 212 4206) of via de mail (tetar@hetnet.nl).


Kickstart Cultuurfonds

LOGO KICKSTART CULTUURFONDS

Van het Kickstart Cultuurfonds heeft het museum een genereuze subsidie ontvangen voor het inhuren van tijdelijk personeel en het aanpassen van het kassa- reserveringssysteem. 
Wij zijn het Kickstart Cultuurfonds uiteraard zeer dankbaar voor deze financiële ondersteuning.


STEUN ONS

ANBI

Het museum heeft de ANBI status, wat betekent dat uw donaties in principe aftrekbaar zijn voor de belasting. Bovendien zijn we culturele ANBI, wat betekent dat u uw donatie met 25% mag verhogen voor de belastingaftrek. Voor zakelijke donaties is dat 50%.

OB-nr. 0034.94.548.B.01.


Vriend van het Museum

"Vrienden van het Museum" steunen het werk van ons museum met een jaarlijks bedrag van minimaal € 25,-.

Zowel particuliere als zakelijke donatie is mogelijk. Bij een bedrijf dat onder de vennootschapsbelasting valt is de gehele donatie + 50% ten laste van de winst te brengen (met een maximum van 50 % van die winst en tot een bedrag van ten hoogste € 100.000,-).


Periodiek schenken

Wilt u ons structureel steunen én fiscaal voordeel behalen, dan kunt u denken aan periodiek schenken. Dat houdt in dat u zich vastlegt om 5 jaar lang elk jaar een bedrag van minimaal € 100,- te schenken. U kunt jaarlijks het gehele bedrag + 25% aftrekken. Wij maken de benodigde formulieren graag met u in orde. U kunt contact met ons opnemen via tetar@hetnet.nl. Het spreekt vanzelf dat wij deze mogelijkheid van harte aanbevelen: voor u én voor het museum een voordeel.


Nalaten

Een mogelijkheid die wij ook graag onder uw aandacht brengen: benoem het museum voor een bepaald bedrag als begunstigde in uw testament. Zie verder: www.notaris.nl. Paul Tetar van Elven benoemde destijds Delft als begunstigde van zijn nalatenschap (huis en inboedel): zo ontstond begin vorige eeuw ons museum.

WORD NU VRIEND VAN HET MUSEUM!


U betaalt éénmalig € 25,- en ontvangt diverse voordelen.

Door uw bijdrage zorgt u voor het voortbestaan van dit unieke 19e-eeuwse woonhuis.

MELD U AAN ALS VRIJWILLIGER


Er is altijd behoefte aan nieuwe vrijwilligers.

Als u zich hebt aangemeld wordt u eerst ingewerkt, waarna u wordt ingezet op de door u gewenste wijze.
Aanmelden kan telefonisch (015 212 4206), via de mail (tetar@hetnet.nl) of via onderstaand formulier.